Select Magic c.v.b.a.   Online
[Nederlands] [Français]
  Home
Contact Voorwaarden
  Producten
Select-O-Gram 26
Select-O-Gram 25
Select-O-Gram 24
Select-O-Gram 23
Select-O-Gram 22
Select-O-Gram 21
Select-O-Gram 20
Select-O-Gram 19
Select-O-Gram 18
Select-O-Gram 17
Select-O-Gram 16
 
  Extra
Onze winkel
Nieuwsbrief
Video's
Contact
Voorwaarden

 

 

 

Twisted Sisters    
Klik op de foto voor meer details.

Twisted Sisters

Artikelcode: SOG19BLZ14

Een enkele keer wordt een effect gecreëerd dat stormenderhand de magische wereld verovert. De allerlaatste kampioen, een zelfwerkend juweel genaamd “Twisted Sisters”, is een diabolisch nieuw effect ontsproten uit de creatieve geest van .John Bannon.
De goochelaar legt twee kleine stapeltjes kaarten beeldzijde naar omlaag naast el­kaar op tafel. Hij neemt een van de stapel­tjes van tafel op en telt de kaarten één voor één om de aandacht van de toeschouwers te vestigen op het feit dat dit stapeltje kaar­ten uit vier kaarten met blauwe rugzijde bestaat. Hij legt het pakje terug op tafel en neemt vervolgens het tweede stapeltje van tafel op.
Ook van dit stapeltje telt de goochelaar de kaarten één voor één voor om duidelijk te laten zien dat dit tweede stapeltje kaarten uit vier kaarten met rode rugzijde bestaat. Hij legt het tweede pakje terug op tafel.
Aan een toeschouwer wordt nu gevraagd om ofwel het rode, ofwel het blauwe stapel­tje te kiezen. De toeschouwer heeft een volkomen vrije keuze ! Welk 'pakje de toeschouwer ook moge kiezen, het is be­slist dat pakje dat u zult gebruiken. Wij herhalen: de toeschouwer heeft een vrije keuze. Er wordt helemaal geen gebruik ge­maakt van de 'keuze van de goochelaar' !
Aan de toeschouwer wordt gevraagd zich in te beelden dat zijn gekozen stapeltje be­staat uit de vier beeldzijde-naar-omlaag Vrouwen. En de toeschouwer wordt nu ver­zocht om één van de vier Vrouwen in ge­dachten te willen nemen - opnieuw een volkomen vrije keuze !
Aan een tweede toeschouwer wordt ge­vraagd om zich op het tweede stapeltje kaarten te concentreren en om een andere Vrouw in gedachten te nemen - eens te meer een volkomen vrije keuze !
Zonder de kaarten ook maar even aan te raken, beweert de goochelaar dat hij de twee gekozen Vrouwen op magische wijze van plaats heeft doen verwisselen.
De eerste toeschouwer noemt zijn kaart, de goochelaar spreidt het stapeltje kaarten open, en de Vrouw die tot voor enkele ogenblikken door de toeschouwer in ge­dachten was genomen heeft zich op ma­gische wijze met haar beeldzijde naar omhoog gedraaid tussen de drie andere beeldzijde-naar-omlaag kaarten ! Dit verbazingwekkende gebeuren wordt her­haald met de door de tweede toeschouwer in gedachten genomen Vrouw ! Het is een echt mirakel ! Maar het is nog niet afgelopen !
De goochelaar verklaart dat indien de door de toeschouwers gekozen Vrouwen écht van plaats verwisseld zijn, dit dan uiter­aard ook zou moeten gebeurd zijn met de rugzijden (kleuren) van de gekozen Vrouwen. De Vrouw in het rode pakje wordt met haar beeldzijde naar omlaag ge­draaid en ... de kaart blijkt inderdaad een blauwe rugzijde te hebben ! Vervolgens wordt de Vrouw in het blauwe pakje met de rugzijde naar omhoog gedraaid en ... deze Vrouw bezit inderdaad een rode rugzijde. Het effect is ongelooflijk ! Maar het is nog niet gedaan !
De goochelaar verklaart dat het toch een ondoorgrondelijk raadsel is dat de twee toeschouwers precies deze twee Vrouwen gekozen hebben, want ... de rest van de kaarten zijn helemaal geen vrouwen ... het zijn allemaal jokers ! En u draait alle andere kaarten met hun beeldzijden naar omhoog om uw stel­ling te bewijzen !
En hoeveel 'manipulaties' zijn er nodig om deze routine te kunnen vertonen ? Geen enkele ! De vertoning van deze routine vereist niet de minste vingervaardigheid ! Bij de vertoning van Twisted Sisters zal iedereen zich ge­plaatst zien voor een ondoorgrondelijk mys­terie, ook de slimmeriken die menen reeds alles gezien te hebben ! De gebruikte me­thode is eenvoudig en elegant, de plot is duidelijk en beknopt, en er zijn maar weinig effecten in de goochelkunst die meer op echte magie lijken als Twisted Sisters. Wat wenst u nog meer ?
Geleverd kompleet met de zeer gedetail­leerde geïllustreerde instructies, al de be­nodigde speelkaarten (Bicycle Poker) en een kleine portefeuille om er de kaarten in op te bergen.


24,00 €

Aantal
 
 
 
Winkelwagen
Aantal Product  
Winkelwagen
 
  Aanbiedingen